Thứ Hai 25 Tháng Một, 2021 3:20 Chiều

[LỜI CẢM ƠN]

PHỞ LÝ QUỐC SƯ – SFY COMPLEX – SFY RESTAURANT đã chính thức khai trương mở hàng vào ngày 24/01 và được rất đông các thượng khách tới ủng hộ. SFY COMPLEX xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý khách trên địa bàn Đức Thọ nói riêng và người dân Hà Tĩnh nói chung đã nhiệt tình quan tâm và tới ủng hộ nhà hàng.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SFYCOMPLEX Lời Cảm On Từ SFY RESTAURANT PHỞLÝ chính được SFY COMPLEX SFY RESTAURANT khai hàng ngày 24/01 các thương khách ủng SFY COMPLEX cảm chân thành đến toàn thế Quý khách trên địa bàn Đức Thọ riêng người dâr Tĩnh nói chung đã tình quan tâm tới ung hàng. COMPLEX vui hạnh được hục bụ Quý khách, rằng chúng được nhiều kiến phản đóng góp ngày một hoàn thiện nữa, nhằm đưa cho Quý kháchhàng hương v» Quố‘c 1 Xin chân thành cảm ơn!'
SFY COMPLEX rất vui và hân hạnh vì đã được phục vụ Quý khách, mong rằng chúng tôi sẽ nhận được nhiều ý kiến phản hồi và đóng góp để có thể ngày một hoàn thiện hơn nữa, nhằm đưa đến cho Quý khách hàng hương vị Phở Lý Quốc Sư trọn vẹn nhất!
Xin chân thành cảm ơn!
Trân Trọng!

© 2019 SFY.